Heart Gallery Southeast Georgia Heart Gallery Mississippi Heart Gallery North Carolina Heart Gallery Tennessee Heart Gallery
The Heart Gallery Southeast - Goergia Search This Site:

About Us Our Programs News And Press Exhibits and Events Wiating Children The Heart Gallery How to Help Contact Us
Southeast Heart Gallery - Brought to you by Gift For A Child
 

 

        Resources:
img-2 Gift Bank- Visit our Online Store!
img-3 Gift for a Child
Visit our Online Live Chat!
img-4 Knowledge Center - Adoption Resources

 

Since our launch in 2005, the Heart Gallery of Georgia has photographed over 3,000 foster youth.

In 2005,  adoptive mom and cancer survivor, Rene Gunn founding executive director of Gift for a Child launched the Heart Gallery of Georgia with two other adoptive parents. At the time, they were part of a collective group of individuals and organizations that read about a program from the New Mexico Department of Family and Children Services called the Heart Gallery.

After learning about this "best practice", we established our own unique gallery. The Heart Gallery of Georgia is not just an exhibit but a visual photographic story about the lives of children in foster care and those youth aging out of fostercare. The photography is donated by local photographers out of the goodness of the hearts and captures a full range of emotions and expressions from these wonderful children. They aren’t merely photographs. They’re portraits that bring out the inner beauty of the kids. Which may be why the Heart Gallery has been so successful in other states and has been featured on news and other television programs on many different networks as well as in national newspapers.

Gift for a Child is proud about our work we have done the last nine years helping children needing families.  Our organization is run by people who are unique familiar with foster care and adoption. We all share an interest in helping children without families connect with a permanent adult in their lives. We are thankful for the photographers that helped us photograph over 3,000 children over the last several years.


Nad Wartą, na szlakach między Małopolską, Śląskiem i Wielkopolską, istniała osada. Osada ta decyzją króla Kazimierza Wielkiego awansowała do rangi miasta. Przełomową decyzją księcia Władysława Opolczyka ulokowano tu klasztor paulinów i powierzono im Świętą Ikonę. Sześć wieków temu miasto zostało oddane pod opiekę Matki Bożej.

Od tego czasu do Jej Tronu, Tronu Królowej Polski, pielgrzymowali liczni władcy i chłopi, rycerstwo i lud wiejski. Dzięki nim Częstochowa stała się znana całemu światu.

W XIX wieku Częstochowa była najbardziej rozwiniętym miastem w tym regionie kraju. Błyskawicznie pojawiały się nowe fabryki, domy, szkoły. W wielu panoramach miasta pojawiały się m.in. strzelista wieża kościoła protestanckiego, kopuła cerkwi prawosławnej i mansardowe ornamenty synagogi.

Częstochowa była pierwszym miastem, które przyznało honorowe obywatelstwo papieżowi Janowi Pawłowi II. Jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej została wyróżniona Honorową Flagą, Honorową Kartą i Nagrodą Rady Europy.

Częstochowa jest ważnym ośrodkiem akademickim. Tysiące młodych ludzi zdobywa tu wykształcenie, by stać się wysoko wykwalifikowanymi specjalistami. Stale rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość. Lokalne firmy unowocześniają swoje wyposażenie, dzięki czemu są lepiej przystosowane do konkurencji na rynkach europejskich i światowych. Miasto stale buduje najnowszą infrastrukturę, coraz więcej inwestując w ekologię.

Jesteśmy dumni, że w Częstochowie i jej okolicach znajduje się wspaniałe środowisko twórców kultury i dziedzictwa narodowego. Jesteśmy też dumni z naszych rodaków, rozsianych po całym świecie, którzy przyjechali ostatnio na I Światowy Zjazd Rodaków Częstochowian.

Miasto otoczone jest malowniczymi, skalistymi wzgórzami, rozdzielonymi dolinami rzek, łączącymi się w jurajskie krajobrazy - z górującą nad nimi iglicą Jasnej Góry. Miłośnicy hazardu powinni wybrać się do Cаsіnо w Hоtеl Mеrcurе w kasyno Częstochowa. Ma wszystko, co może spodobać się graczom, którzy są przyzwyczajeni do gry w kasynach online, ale chcieliby.